KDY ZAČÍT SE SBĚREM HROZNŮ? VINAŘŮM NAPOVÍ PŘEDSBĚROVÉ ANALÝZY

Již sedmou sezonu pomáhají vinařům s rozhodnutím o nejvhodnějším termínu zahájení sklizně předsběrové analýzy. Společnost BS vinařské potřeby poskytuje tuto unikátní službu všem zájemcům bezplatně. 

Sledování kvality hroznů neboli předsběrové analýzy odborně hodnotí stádia zrání vybraných odrůd ve spojení s praktickým doporučením a komentářem. Letos začala společnost BS vinařské potřeby s pravidelným terénním sběrem hroznů od 34. kalendářního týdne, tedy o 2 týdny později, než tomu bylo v loňském rekordně teplém a suchém létě.

Sběr vzorků několika odrůd révy probíhá ve vinicích v moravských podoblastech Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické a na Slovensku v Malokarpatské podoblasti. Ze vzorků moštů  se ve velkobílovickélaboratoři analyzuje cukernatost, obsah titrovatelných kyselin, zkvasitelné cukry glukóza a fruktóza a z nich vypočtený potenciální alkohol, hodnota pH a obsah organických kyselin. „Pro tvorbu cukrů jsou optimální teploty mezi 25-35°C“, přibližuje Miloš Vidlář, enolog z BS vinařské potřeby. 

Stanovuje se také úroveň obsahu asimilovatelného dusíku YAN, který je potřebný pro výživu kvasinek a celkově pro správný průběh kvašení.

Cukernatost nepředstavuje zdaleka jediný směrodatný parametr pro stanovení termínu sklizně. Je nutné soustředit se na kombinaci několika hlavních ukazatelů kvality vedoucích k optimálnímu stanovení aromatické či fenolické vyzrálosti bobulí. Přestože není analýza provedena přímo na vinici konkrétního vinaře, dozví se zájemci řadu praktických a užitečných informací, které jim pomůžou sklízet v optimálním stupni zralosti pro požadovaný typ vína.

Pravidelně jednou týdně tak mají vinaři až do sklizně k dispozici speciální enologické rozbory různých odrůd révy ze čtyř vinařských podoblastí. Odborníci ze společnosti BS vinařské potřeby provádí sledování vývoje kvality hroznů, zabývají se jejich detailním laboratorním rozborem a pečlivě hodnotí získané výsledky. Informace pak pomáhají vinařům určit optimální termín sklizně.

Přínos předsběrových analýz spočívá také v možnosti srovnávání dosahovaných výsledků s vývojem z předchozích ročníků. Jako jeden z nejlepších ročníku posledních desetiletí je označován rok 2015. 

Aktuální informace o průběhu zrání vinaři naleznou každý týden na www.vinarskepotreby.cz nebo je v případě zájmu mohou obdržet i přímo na svou mailovou adresu.

Kromě předsběrových analýz mohli vinaři od května využívat i prognostické zprávy o aktuálním stavu na vinicích z pohledu výskytu škodlivých organismů révy vinné. Na základě úrovní infekčních tlaků a také dle jednotlivých vybraných lokalit pak byla následně doporučována opatření vedoucí k ochraně vinic. BS vinařské potřeby poskytují také individuální enologicko-technologické poradenství, profesionální servis, rozbory a analýzy v akreditovaných laboratořích (analýzy moštů, vín, listů, půd) a řadu dalších odborných služeb v segmentu vinařství a vinohradnictví.