VYDAVATEL

R.V.V. STUDIO S.R.O.

IČO: 26188406
DIČ: CZ26188406
valtínovská 4, 140 00 Praha 4
tel.: 608 323 262, redakce@vinoastyl.cz
www.vinoastyl.cz


OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

PAVEL VÍTEK

tel.: 608 323 262
pavel.vitek@vinoastyl.cz


ŠÉFREDAKTOR

RADANA VÍTKOVÁ

radana.vitkova@vinoastyl.cz


FOTOGRAFIE

R.V.V. STUDIO – FOTOATELIER

studio@rvv.cz
www.rvv.cz


DISTRIBUCE

MEDIAPRINT&KAPA PRESSEGROSSO, SPOL. S.R.O.


PŘEDPLATNÉ V ČR

SEND PŘEDPLATNÉ S.R.O.

P.O. BOX 141
142 21 Praha 4
tel.: 225 985 225
send@send.cz


PRODEJNÍ CENA

119 KČ

ISSN 1801-0881
Reg. č. na MK ČR: MKČR E 15735

Translate »