Skvělé víno a gastronomie, to je jižní Sardinie

Pláže s bílým pískem a azurově modrým mořem, nedotčenou přírodu, poetická městečka a hlavně, na rozdíl od severně položené části, božský klid. To vše nabízí jižní část Sardinie, druhého největšího italského ostrova. Když se k tomu ještě přidá skvělá gastronomie, výtečná sardská vína, pohostinní lidé, slunečné počasí a kouzelná atmosféra, je místo pro ideální dovolenou rázem na světě. Na Sardinii se dá relaxovat dvanáct měsíců v roce… 

Na Sardinii jsou vinice téměř všude, od nejúrodnějších nížin u moře až po vysoké kopce… Sardinie a víno, to je silné a odvěké pouto, které má kořeny v nuragské minulosti (Nuragská civilizace či nuragská kultura je označení kultury, jež od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existovala na ostrově Sardinie. Pojmenována je podle svých typických staveb, nuragů, kamenných věží ve tvaru komolého kužele, jichž se na ostrově dnes nachází asi 7.000. Vedle nuragů se dochovaly rovněž svatyně, sochy a další artefakty.

Vinařství vždy hrálo v zemědělství Sardinie důležitou roli. Víno bylo zprvu používáno jako výměnné zboží, později jako předmět obchodu, až se v průběhu tisíciletí u mnoha národů stalo poselstvím kultury a civilizace.

Všechna lákadla a krásy místního čarovného kraje je samozřejmě nejlepší poznat a objevit s pomocí někoho místního. V Praze k tomu nově máte  příležitost se společností PORTA DESIDERIA (v překladu Přístav přání). Její majitel GILDO MELIS se na Sardinii narodil, vlastní tam několik hotelů a soukromých resortů a v cestovním ruchu pracuje už více než 39 let.

Další společnost, která ve spolupráci se sardinskou centrálou C.A.S com (Confederatzione autonoma sindacaos cummerciantes) zainvestovala do rozvoje jižní Sardinie nemalé finanční částky je Gruppo Dedoni. Její majitel, Luigi Dedoni, je zároveň majitelem největší sardinské cestovní agentury a kromě hotelů provozuje několik typických sardinských restaurací.

K jídlu má ostatně velmi blízko, protože jeho cateringová firma mnoho z jižně sardinských delikates také vyrábí. Většinu samozřejmě v bio kvalitě, protože více než na množství se tu hledí na kvalitu jídla i surovin.

Vybudování cestovní centrály a otevření obchodu se sardinskými delikatesami také v Praze je jedním ze současných projektů. Na otevření  se na adrese Boženy Němcové 9, Praha 2 můžeme těšit už ve velmi brzké době.