TRUTHS ABOUT WHISKY aneb pokračování triptychu nejdůležitější knihy o whisky

Kniha v obálce z originální zelené látky se zlacením

V roce 1878, kdy v Londýně vyšla knížka TRUTHS ABOUT WHISKY, v pořadí druhý titul triptychu, jenž vám chceme představit, bylo v Irsku osmadvacet palíren tohoto destilátu. V roce 1906 zůstaly čtyři. Stostránková publikace, vydaná jménem čtyř největších výrobců irské whiskey, jimiž byli John Jameson & Sons, William Jameson & Co., John Power & Son a George Roe & Co., naznačuje, jak k tomu došlo.

Ještě v první polovině 19. století vládla světovému trhu irská produkce. Měla stabilní vlastnosti, jen slabě nebo vůbec nakouřenou vůni, a uhlazenou chuť. Jaký rozdíl proti skotské sladové whisky, často drsné, značně fenolové díky sušení sladu rašelinným kouřem, chuti, jež kolísala takříkajíc od sudu k sudu. V poslední třetině století se ale změnila málem k nepoznání. Ironií osudu to byl Aeneas Coffey, Ir narozený ve Francii, který v roce 1831 získal patent na vylepšený přístroj pro tzv. kontinuální destilaci a položil – dlužno dodat: nevědomky a jaksi zprostředkovaně – základ skotského úspěchu.

Byli to Skoti, kteří si všimli, že kontinuální destilace je jednak několikrát výkonnější, jednak několikanásobně levnější. Zásadní zlom pak nastal po roce 1856, kdy se ukázalo, že je možné – a fenomenálně úspěšné – míchat sladovou whisky z ječného sladu s obilnou whisky, vypálenou ze směsi  sladu a nesladovaného obilí. Do toho mšička révokaz zdecimovala francouzské vinice, což způsobilo nedostatek koňaku – a bylo vymalováno. Skotská – míchaná čili blended – nastoupila na její místo.

Palírna John Power & Son

TRUTHS ABOUT WHISKY dokumentuje a vysvětluje tehdejší odmítavý postoj Irů k tzv. silent spirit, destilátu opouštějícímu kolonové destilační systémy. S odstupem téměř sto padesáti let rozumíme jejich urputné obraně periodické destilační metody. Chápeme jejich rozhořčení nad falšováním dublinské whisky; některé skotské palírny šly tak daleko, že převážely obilnou whisky do Irska, aby ji odtud importovaly jako irskou whisky do Skotska, případě dalších částí světa. Opakujeme si dějiny střetu dvou nesmiřitelných táborů, které využívaly nejrůznějších prostředků, jak dosáhnout cíle. Vyvrcholením se nakonec v roce 1907 – 1908 stalo ustavení královské komise, která po dvouletém jednání konečně dospěla k závěru, co je whisky a postavila se za oba destilační postupy. Ty závěry platí dosud stejně jako neutuchající snaha irských palíren – zejména těch nově vznikajících – vrátit se na světový trh.

Knížka, kterou jsme vám představili, je férovým pokusem popsat, jak to všechno bylo…

V letech 1887 až 1913 vyšly ve Spojeném království tři publikace, které významně přispívají k našim znalostem o skotské a irské whisky. Jako první jsme v minulém článku představili The Whisky Distilleries of the United Kingdom Alfreda Barnarda.