Hrozny v laboratoři

Společnost BS vinařské potřeby poskytuje již pátým rokem všem zájemcům unikátní bezplatnou službu, která přináší odborné informace o aktuálním stavu vinic. Jejich cílem je pomoci správně určit termín sklizně. Předsběrové analýzy hroznů odborně hodnotí stádia zrání vybraných odrůd ve spojení s praktickým doporučením a komentářem. Pravidelně jednou týdně tak mají vinaři až do sklizně k dispozici speciální enologické rozbory různých odrůd révy ze čtyř vinařských podoblastí.

Už od 34. Týdne provádí odborníci ze společnosti BS vinařské potřeby sledování vývoje kvality hroznů, zabývají se jejich detailním laboratorním rozborem a pečlivě hodnotí získané výsledky. V laboratoři ve Velkých Bílovicích tak vznikají speciální předsběrové analýzy. Informace pak mohou pomoci vinařům určit optimální termín sklizně, díky podkladům z vinic o aktuální kvalitě hroznů v daném týdnu.

Sběr vzorků několika odrůd révy probíhá ve vinicích v moravských podoblastech Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické a na Slovensku v Malokarpatské podoblasti. „Ze vzorků moštů analyzujeme cukernatost, obsah titrovatelných kyselin, zkvasitelné cukry glukózu a fruktózu a z nich vypočtený potenciální alkohol, hodnotu pH a obsah organických kyselin,“ vysvětluje podstatu rozborů odborná poradkyně ze společnosti BS vinařské potřeby pro oblast vinohradnictví Klára Halouzková a doplňuje: „Stanovujeme také úroveň obsahu asimilovatelného dusíku YAN, který je potřebný pro výživu kvasinek a celkově pro správný průběh kvašení.“

 

Cukernatost nepředstavuje zdaleka jediný směrodatný parametr pro stanovení termínu sklizně. Je nutné soustředit se na kombinaci několika hlavních ukazatelů kvality vedoucích k optimálnímu stanovení aromatické či fenolické vyzrálosti bobulí. Přestože není analýza provedena přímo na vinici konkrétního vinaře, dozví se zájemci řadu praktických a užitečných informací, které jim pomůžou sklízet v optimálním stupni zralosti pro požadovaný typ vína.

„V letošním roce první rozbory hroznů naznačují, že ročník 2017 může být ve srovnání s loňským podobný, pravděpodobný je nižší obsah kyselin v hroznech. Dobrý zdravotní stav hroznů a příznivé podmínky k jejich dozrávání během září mohou vytvořit velmi dobrý základ pro nadcházející ročník,“ hodnotí Klára Halouzková.

Přínos předsběrových analýz spočívá také v možnosti srovnávání dosahovaných výsledků s vývojem z předchozích ročníků. Jako jeden z nejlepších ročníku posledních desetiletí je označován rok 2015.

Aktuální informace o průběhu zrání vinaři naleznou každý týden na www.vinarskepotreby.cz nebo je v případě zájmu mohou obdržet i přímo na svou mailovou adresu.

Kromě předsběrových analýz mohli vinaři od května využívat i prognostické zprávy o aktuálním stavu na vinicích z pohledu výskytu škodlivých organismů révy vinné. Na základě úrovní infekčních tlaků a také dle jednotlivých vybraných lokalit pak byla následně doporučována opatření vedoucí k ochraně vinic. BS vinařské potřeby poskytují také individuální enologicko-technologické poradenství, profesionální servis, rozbory a analýzy v akreditovaných laboratořích (analýzy moštů, vín, listů, půd) a řadu dalších odborných služeb v segmentu vinařství a vinohradnictví.