Kde se pití nevyplácí

Letní dovolené představují uvolněný režim a také zajímavé gastronomické zážitky, často nejen v cílové destinaci. I sklenička piva nebo místního vína bývá součástí jídelního rituálu. Ale řidiči pozor, někde je to v klidu, jinde si zaděláváte na problém.

Nulová tolerance na domácí půdě udržuje na jednu stranu české řidiče ve stavu rezervovaného přístupu k alkoholu za volantem i na dovolené. Ale prázdninové opuštění zaběhlých stereotypů, spolu s faktem benevolentnějších zákonů v některých zemích,  vede na stranu druhou často i k opačnému efektu. A tím je naopak překročení povoleného minima. Jenomže to je v případě kontroly o to větší průšvih, protože nad povolenou hranicí bývá naopak postih o to přísnější a tvrdší. Takže kde si můžeme dát po obědě skleničku a kde raději nic?

Tolerance k alkoholu za volantem ve vybraných evropských zemích:

Belgie: 0,5 ‰

Bosna a Hercegovina 0,3 ‰

Bulharsko: 0,5 ‰
Černá Hora: 0,3 ‰
Dánsko: 0,5 ‰
Francie: 0,5 ‰

Finsko: 0,5 ‰
Estonsko: 0,00 ‰

Chorvatsko: 0,5 ‰

Irsko: 0,5 ‰
Itálie: 0,5 ‰

Litva: 0,4 ‰
Lotyšsko: 0,5 ‰

Maďarsko: 0,00 ‰
Makedonie: 0,5 ‰

Německo: 0,5 ‰

Nizozemsko: 0,5 ‰

Norsko: 0,2 ‰
Polsko: 0,2 ‰
Portugalsko: 0,5 ‰

Rakousko: 0,5 ‰

Rumunsko: 0,00 ‰
Rusko: 0,00 ‰

Řecko: auto 0,5 ‰ motorka 0,2 ‰

Slovensko: 0,00 ‰
Slovinsko: 0,5 ‰

Srbsko: auto 0,3 ‰ motorka 0,00 ‰

Španělsko: 0,5 ‰

Švédsko: 0,2 ‰

Švýcarsko: 0,5 ‰

Ukrajina: 0,00 ‰

Velká Británie: 0,8 ‰

V Itálii, Litvě, Lotyšsku, Makedonii, Německu, Nizozemsku, Rakousku Řecku, Slovinsku a Španělsku platí navíc zpřísněná hranice pro řidiče nižšího věku či nízké praxe.

Nastudujte specifika dané země 

Velmi snadno se můžete dostat do potíží, když nebudete znát zákony dané země. A jsou to nejenom jiné rychlostní limity. Dopravní předpisy v tomto ohledu však vynikají.  I v nedalekých evropských zemích vás může překvapit třeba zákaz hlasitého poslechu hudby v autě, zákaz řízení v žabkách, zákaz kouření v autě, kde jsou děti nebo zákaz telefonování za jízdy i s handsfree sadou. Aktuální novinkou z chorvatského Hvaru je zákaz nošení plavek ve městě pod pokutou až 600 Eur, což je zhruba 15 tisíc Kč. Tato specifika si tedy zcela jistě nastudujte, protože neznalost zákona neomlouvá.