Svět pomáhá vinařům z údolí Ahr. Drtivé povodně v Německu ničily sklepy i vinice

Údolí řeky Ahr, oblast legendárních červených německých vín. Zdroj DWI

Počasí v Evropě se letos nevyhýbá extrémům, ničí lidské životy, bourá domy, devastuje krajinu. Nejprve tornádo na Moravě, nyní povodňová katastrofa v sousedním Německu, která postihla zejména vyhlášenou oblast místních červených vín, údolí řeky Ahr. Svou intenzitou šokovala i klimatology.

Rozsáhlá povodeň v půli července postihla zejména části Porýní-Falcka a Severního Porýní-Vestfálska, počet obětí se po týdnu blíží dvěma stům a další stovky jsou zraněných a pohřešovaných. Množství lidí, které voda připravila o obydlí a majetek se odhaduje na 40 tisíc, drtivý byl i dopad na veřejnou infrastrukturu – zničeny byly mosty, železnice i silnice. A rozsáhlé škody způsobil živel také vinařům.

Povodně v nejvíce zasažené oblasti Ahrweileru

Zničující následky měla povodeň zejména okrese Ahrweileru. Jak v samotném městě, tak v okolních obcích Mayschoss a Dernau odnesla záplava vody sudy, láhve s vínem ale i stroje, ničila tak celé vinařské podniky včetně níže položených vinic. Počet takto postižených, závažnost a rozsah, v jakém se katastrofa dotkne celého regionu Ahr s 563 hektary vinic, bude pravděpodobně vyčíslen až za několik týdnů.

Obrovská solidarita a vlna pomoci

Ředitelka Německého vinařského institutu (DWI) Monika Reule byla zdrcena záběry zkázy a osudem tamních obyvatel, kteří nyní bojují o své živobytí: „Okamžitě jsme nabídli pomoc vinařským organizacím v oblasti Ahr. Neuvěřitelně mě těší a jsem vděčná za obrovskou solidaritu celého vinařského průmyslu a velkou ochotu poskytnout pomoc všem, které katastrofa postihla.“

A vinaři si pomáhají i sami mezi sebou. Mnoho pěstitelů z různých vinařských oblastí přijelo na místo katastrofy s technikou (vysokozdvižnými vozíky, vinařskými traktory nebo čerpadly), aby pomohli zachránit, co se ještě zachránit dá. V pohotovosti jsou také externí pomocníci, kteří pomáhají s naléhavě potřebnými pracemi na vinici, aby ani zde nebyl tento ročník ztracený. K tomu vzniklo mnoho charitativních akcí a projektů, řada německých vinařů poskytla nejrůznější dary ve formě vína, z jehož následného charitativního prodeje budou mít postižení vinaři z oblasti Ahr prospěch.

Pomoc přichází i ze zahraničí. Je snadné se přidat

Sklepy zničené povodní v nejvíce postižené oblasti katastrofy. Zdroj: DWI

DWI v současné době shromažďuje na svých internetových stránkách nabídky pomoci a darů, a to i ve spolupráci se svými zahraničními agenturami. V případě mezinárodní pomoci DWI rovněž poskytla vlastní bankovní údaje, tak aby dary mohly být přímo využity ve prospěch vinařů z postižené oblasti bez poplatků za převod, neboť rychlá finanční pomoc je to, co v současné době oběti povodní naléhavě a nebyrokraticky potřebují nejvíce, aby mohli začít pracovat na obnově svých vinařství.

Více na odkazu: https://www.deutscheweine.de/aktuelles/hilfe-fuer-die-ahr