Laboratoř pomůže vinařům odhadnout začátek sklizně

Již po šesté poskytuje společnost BS vinařské potřeby unikátní bezplatnou službu, která přináší odborné informace o aktuálním stavu vinic. Předsběrové analýzy tak pomáhají  všem zájemcům z řad vinařů určit vhodný termín sklizně. Letos díky příznivým teplotním podmínkám začne sběr hroznů asi o dva týdne dříve než je u nás obvyklé.

Sledování kvality hroznů neboli předsběrové analýzy odborně hodnotí stádia zrání vybraných odrůd ve spojení s praktickým doporučením a komentářem. Letos začíná společnost BS vinařské potřeby s pravidelným terénním sběrem hroznů již od 32. kalendářního týdne, tedy od 6. srpna, což je o dva týdne dříve než vloni. Konzultant pro oblast vinohradnictví Zbyněk Oslzlý upřesňuje: „Vegetace má oproti průměrnému ročníku stále časový náskok v délce 14-21 dnů, v závislosti na lokalitách.“

Pravidelně jednou týdně tak budou mít vinaři až do sklizně k dispozici speciální enologické rozbory různých odrůd révy ze čtyř vinařských podoblastí. Odborníci ze společnosti BS vinařské potřeby provádí sledování vývoje kvality hroznů, zabývají se jejich detailním laboratorním rozborem a pečlivě hodnotí získané výsledky.

„Za příznivé počasí pro zrání lze označit počasí, kdy dochází ke kolísání teplot ve dne a v noci. Z pohledu kvality může být rizikové dlouhodobě teplé počasí,“dodává Zbyněk Oslzlý. Speciální předsběrové analýzy vznikají v laboratoři ve Velkých Bílovicích. Získané informace pak mohou pomoci vinařům určit optimální termín sklizně, díky podkladům z vinic o aktuálním stavu hroznů v daném týdnu.

Sběr vzorků několika odrůd révy probíhá ve vinicích v moravských podoblastech Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické a na Slovensku v Malokarpatské podoblasti. Ze vzorků moštů se ve velkobílovickélaboratoři analyzuje cukernatost, obsah titrovatelných kyselin, zkvasitelné cukry glukóza a fruktóza a z nich vypočtený potenciální alkohol, hodnota pH a obsah organických kyselin. Stanovuje se také úroveň obsahu asimilovatelného dusíku YAN, který je potřebný pro výživu kvasinek a celkově pro správný průběh kvašení.

„Pro tvorbu cukrů jsou optimální teploty mezi 25-35°C. Při teplotách vyšších než 35°C v kombinaci se suchem může naopak docházet ke zpomalení tvorby cukrů v listech a ukládání v bobulích. Dlouhodobě teplé počasí proto může vést k velmi dynamickému nárůstu cukrů. Důsledkem potom může být vysoká cukernatost, nízké kyseliny a nedostatečná vyzrálost aromatických látek,“přibližuje Zbyněk Oslzlý.

Cukernatost nepředstavuje zdaleka jediný směrodatný parametr pro stanovení termínu sklizně. Je nutné soustředit se na kombinaci několika hlavních ukazatelů kvality vedoucích k optimálnímu stanovení aromatické či fenolické vyzrálosti bobulí. Přestože není analýza provedena přímo na vinici konkrétního vinaře, dozví se zájemci řadu praktických a užitečných informací, které jim pomůžou sklízet v optimálním stupni zralosti pro požadovaný typ vína.

Dlouhodobě vysoké teploty a intenzivní sluneční záření může být dále negativní pro zrání raných bílých odrůd, jako jsou Muškát moravský, Műller Thurgau, Lena a dalších. Intenzivní oslunění může vést ke zvyšování podílu hořkých látek v bobulích. U takových odrůd je třeba velmi dbát na sklizeň v optimální kvalitě na základě senzorického hodnocení bobulí.

Pro zrání bílých odrůd je optimální střídání teplých dnů a chladných nocí. V takových podmínkách dochází k pozitivnímu vývoji aromatických látek a uchovávání příznivé struktury kyselin. Takový průběh počasí je proto zcela ideální pro bílé odrůdy.

Vyšší teploty mohou být naopak velmi příznivé pro zrání modrých odrůd. Pro tvorbu barviv a zralost tříslovin je naopak vhodnější méně výrazné střídání denních a nočních teplot. Vytrvale teplé počasí proto může zvyšovat kvalitu modrých odrůd. Při teplotách vyšších než 35°C však může docházet k zpomalení nebo zastavení tvorby antokyanových barviv. Dosavadní průběh počasí naznačuje vysokou kvalitu modrých hroznů pro výrobu červených vín.

Přínos předsběrových analýz spočívá také v možnosti srovnávání dosahovaných výsledků s vývojem z předchozích ročníků. Jako jeden z nejlepších ročníku posledních desetiletí je označován rok 2015.

Aktuální informace o průběhu zrání vinaři naleznou každý týden na www.vinarskepotreby.cz nebo je v případě zájmu mohou obdržet i přímo na svou mailovou adresu.

Kromě předsběrových analýz mohli vinaři od května využívat i prognostické zprávy o aktuálním stavu na vinicích z pohledu výskytu škodlivých organismů révy vinné. Na základě úrovní infekčních tlaků a také dle jednotlivých vybraných lokalit pak byla následně doporučována opatření vedoucí k ochraně vinic.

BS vinařské potřeby poskytují také individuální enologicko-technologické poradenství, profesionální servis, rozbory a analýzy v akreditovaných laboratořích (analýzy moštů, vín, listů, půd) a řadu dalších odborných služeb v segmentu vinařství a vinohradnictví.