TESTY MIKROBIOLOGICKÉ STABILITY VÍNA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Společnost BS vinařské potřeby před nedávnem otevřela zcela novou část své BS laboratoře ve Velkých Bílovicích. Ta se zabývá testováním mikrobiologické stability vína. Tento krok se postupně stává standardní součástí celého procesu zpracování vína také v České republice. Vinaři tak předcházejí ekonomickým problémům, které způsobuje vylahvování problematické šarže vína.

Mít víno, které si i po nalahvování zachová svou kvalitu je cílem každého vinařství. Při jeho přípravě pro stáčení do lahví je samozřejmostí ověření krystalické a bílkovinné stability a obsahu oxidu siřičitého. V současné době se již mnoha vinařům osvědčilo také ověření mikrobiologické stability vína před i po nalahvování. Na tento trend reaguje také velkobílovická firma BS vinařské potřeby. „Zřídili jsme novou mikrobiologickou laboratoř s cílem nabízet neustále se zvyšující kvalitu a spektrum laboratorních služeb,“ dodává marketingová ředitelka společnosti Renata Hlavačková.

Víno přirozeně může obsahovat různé druhy mikroorganismů, hlavně kvasinek. Mikrobiologická nestabilita vín, která obsahují větší množství kvasinek, může při dalším lahvování kontaminovat i mikrobiologicky stabilní vína. Právě proto je velice důležitá správná sanitace a hygiena před lahvováním i v jeho průběhu. „Z tohoto důvodu nabízíme ověření účinnosti sanitace pomocí stěrů z jednotlivých částí plnící linky přímo v provozu konkrétního vinařství,“ upřesňuje Hlavačková. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Testování je založeno na pravidelném odběru vzorků vína po finální filtraci a dalším důležitým krokem je ověření účinnosti sanitace plnící linky pomocí stěrové metody. Pro zajištění 100% mikrobiální stability při plnění lahví mohou vinaři využívat také BS mobilní plnící linku, která pravidelně prochází kontrolou. Testovány jsou vzorky odebírané v průběhu celého procesu plnění.

Pro koho jsou služby určeny? Pro vinařství, která chtějí mít jistotu, že provádí účinnou sanitaci, pracují s hygienicky vyhovující plnící linkou a lahvemi. Předchází tak kontaminaci vína, což vždy znamená ekonomické náklady a časové problémy se sjednanými dodávkami.

BS mikrobiologická laboratoř ve Velkých Bílovicích splňuje přísná kritéria na zabezpečení kvality mikrobiologických analýz, všechny použité metody vycházejí z platných ISO norem. Laboratoř využívá analýzy založené na kultivaci vzorku na živném médiu, jejichž vyhodnocení je možné až po několika dnech. Tato stanovení jsou náročnější na čas, proto je vhodné si jejich objednávku naplánovat včas.